Cynyrchiadau: Dramâu gan ddramodwyr newydd

Milwr yn y Meddwl

Cyflwynwyd Milwr yn y Meddwl gan Heiddwen Tomos yn ystod Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2018, sef gwaith buddugol y Fedal Ddrama yn Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn 2017. Drama gignoeth yw hon, sy’n taflu goleuni ar brofiad milwr sy’n dychwelyd at ei deulu ac i’w gymuned ar ôl gwasanaethu dros ei wlad yn Rhyfel Irac. Mae Milwr yn y Meddwl yn gyd-gynhyrchiad rhwng Theatr Genedlaethol Cymru a Theatr y Sherman, mewn partneriaeth ag Eisteddfod Genedlaethol Cymru. Am fanylion llawn am y cynhyrchiad cliciwch yma.

#MilwrMeddwl

#TheatrGenCreu

_Milwr-yn-y-Meddwl_promo

Estron

Bu Estron, drama amgen a chyfoes gan Hefin Robinson, ar daith ledled Cymru yn ystod Ebrill a Mai 2018. Enillodd y ddrama ddireidus a dirdynnol hon y Fedal Ddrama yn Eisteddfod Genedlaethol 2016, a chafodd y cynhyrchiad yn y Cwt Drama ar Faes yr Eisteddfod Genedlaethol 2017 ymateb ardderchog gan adolygwyr a chynulleidfaoedd fel ei gilydd. Dywedodd Lowri Cooke fod y ddrama yn “un y mae’n rhaid ei phrofi” ac “… yn ffres ac yn ffraeth, ac yn peri ffrwydrad o atgofion ym mhenglog y gwyliwr.” I ddarllen yr adolygiad yn llawn cliciwch yma.

Roedd y tîm a ddaeth â’r ddrama’n fyw yn 2017 yr un fath ar gyfer y daith – gyda Janet Aethwy yn cyfarwyddo Gareth Elis, Ceri Elen ac Elin Llwyd. Bu Estron ar daith genedlaethol, ac fe aeth i ganolfannau amrywiol trwy gyfrwng cynllun Noson Allan. Mae cynllun Noson Allan Cyngor Celfyddydau Cymru yn gweithio mewn partneriaeth ag Awdurdodau Lleol i gynorthwyo grwpiau o wirfoddolwyr ledled Cymru i ddod â chynyrchiadau proffesiynol i leoliadau cymunedol. Cyflwynwyd Estron mewn cydweithrediad ag Eisteddfod Genedlaethol Cymru a Theatrau Sir Gâr. Am fanylion llawn cliciwch yma.

#Estron

#TheatrGenCreu

clawr pec addysg