Helo! Sian Elin ydw i, Cydlynydd Cyfranogi’r cwmni. Dw i’n wreiddiol o Bencarreg, pentref bach ger Llambed ond erbyn hyn yn byw yng Nghaerdydd gyda fy nghariad Ynyr a Heti fach y ci. Dw i wrth fy modd â theatr yn enwedig y pŵer sydd gan y celfyddydau i addysgu a diddanu. Dw i wedi gwneud gradd Drama ym Mhrifysgol Aberystwyth ac yna gradd MA mewn Cyfarwyddo gyda Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Does dim byd gwell gennai nag ymgysylltu gyda phobl a chyfranogwyr ac yna creu gwaith mewn modd creadigol.

Dw i wrth fy modd yn teithio’r byd, mynydda, treulio amser gyda’r teulu ac yfed coffi mewn caffi. Ac un ffaith ddiddorol: dw i ran fwyaf o’r amser fel fy hun (Sian Elin) ond yr amseroedd eraill dw i mewn dyngarîs fel cymeriad o’r enw Siani Sionc yn ymweld ag ysgolion a meithrinfeydd Cymru.

Manylion cyswllt

+44(0)1267 643209