Ar hyn o bryd, mae Sarah ar gyfnod mamolaeth. Mae croeso i chi gysylltu â Melangell Dolma yn ei habsenoldeb.

Cefais fy magu ar fferm ger Llanrhaeadr-ym-Mochnant yn Sir Drefaldwyn cyn mynd i’r brifysgol yn Aberystwyth i astudio drama. Ers hynny dwi wedi bod yn gweithio ym myd y theatr ac wedi bod wrth fy modd yn gweithio ar amrywiaeth o gynyrchiadau a gyda llawer o artistiaid ysbrydoledig. Dwi hefyd wrth fy modd ar draeth neu ar ben mynydd, yn teithio, yn chwarae’r piano a’r delyn, ac ymysg teulu a ffrindiau.

Manylion cyswllt

+44(0)1267 643191 | | +44(0)7903 842 575