Rwy’ wedi bod yn aelod o’r tîm ers Mawrth 2016. Fi yw Cynhyrchydd Gweithredol y cwmni gyda chyfrifoldeb am y cynyrchiadau i gyd ac hefyd ein gwaith Cyfranogi, sef ein hymwneud ni â’r gynulleidfa ehangach. Mae fy nrws wastod yn agored ac oes gennych syniadau neu sylwadau, byddwn i’n falch iawn i’w clywed a sgwrsio ymhellach amdanynt.

Cyn hyn, bûm yn gweithio gyda BBC Cymru fel rhan o dîm cynhyrchu Adran Sgriptiau Pobol y Cwm, gyda chwmi teledu Tinopolis yn Llanelli fel Cynhyrchydd a Chyfarwyddwr ar raglenni ffeithiol, plant, adloniant ysgafn, animeiddio, cerddoriaeth a chelfyddydol ac yn fwyaf diweddar bûm yn gweithio ar brosiectau amrywiol gyda’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Rwy’n byw yn Rhydaman ac yn falch iawn i fod yn rhan o gwmni Theatr Cenedlaethol Cymru sydd wedi ei leoli yng Nghaerfyrddin.

Manylion cyswllt

+44(0)1267 643192 | +44(0)7903 842604