Dwi wedi gweithio i’r cwmni ers y cychwyn cyntaf yn 2003, ac yn ymfalchïo fy mod yn gweithio i gwmni cenedlaethol trwy gyfrwng y Gymraeg.  Dwi wrth fy modd yn byw yn y wlad, yn hoff o gerdded a choginio, ac yn gwerthfawrogi treulio amser gyda ’nheulu.

Manylion cyswllt

+ 44(0)1267 233882