Shwmae? Morgan ydw i, a fi ’di prentis newydd Theatr Genedlaethol Cymru. Mi dyfais i fyny yng Ngheredigion – ro’n i’n disgybl yn Ysgol Bro Pedr, Llambed – a dwi’n dal i fyw yno. Ers yn ifanc mae gen i ddiddordeb enfawr yn y byd technegol, a dwi wedi gweithio i gwmni West Ent yng Nghaerfyrddin sy’n cynnal digwyddiadau byw. Yn fy amser hamdden dwi wrth fy modd yn chwarae rygbi, criced ac unrhyw fath o chwaraeon arall, ac yn mwynhau treulio amser gyda fy nheulu.

Manylion cyswllt

+44 (0)1267 233882