Cefais fy magu ar odre’r Moelwynion yn Llanfrothen, Sir Feirionnydd. Dwi bellach yn byw yng Nghaerdydd ers graddio o Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru. Rydw i’n ddramodydd, cynhyrchydd theatr ac actor sy’n gweithio ar lwyfan, teledu a radio.

Dwi mor gyffrous i fod yn gweithio efo a chefnogi artistiaid eraill wrth iddynt ddatblygu gwaith newydd yn fy rôl fel Cydlynydd Datblygu Creadigol. Heblaw am fod mewn theatr, dwi hapusaf ar ben mynydd, yn coginio a bwyta, neu’n gwylio cerddoriaeth fyw.