Cefais fy ngeni yng Nghaerfyrddin, ac mae’n grêt cael bod yn ôl yn byw a gweithio yn fy sir enedigol. Dwi wastad wedi mwynhau mynd i weld dramâu a sioeau, ac mae’n brofiad difyr nawr i weld yr holl waith cefndir sy’n gysylltiedig â chreu drama o’r dechrau i’r diwedd! Dwi wrth fy modd gyda cherddoriaeth o bob math – gwrando neu ganu mewn côr – a does dim byd gwell na mwynhau bwyd da yng nghwmni teulu a ffrindiau.

Manylion cyswllt

+44(0)1267 643216 | +44(0)7989 830128