Fy enw i yw Meilyr Tomos, a dwi’n byw yn Abergwaun.
Mae gen i ddiddordeb mawr mewn drama a sioeau cerdd, a dwi’n hoff iawn o ganu.
Bob nos Sadwrn dwi’n mwynhau gwylio Strictly Come Dancing ac Eastenders ar y teledu.
Canu’r piano yw fy mhrif ddiddordeb – dwi wrth fy modd yn mynd o gwmpas cymdeithasau’n diddanu ac yn rhoi gwên ar wyneb pobol wrth ganu’r piano.
Dwi’n hoffi trawsnewid ffilmiau, ac yn creu fy sgriptiau fy hun gan ddefnyddio themâu’r ffilmiau.
Yn fy amser hamdden dwi’n hoffi treulio amser gyda fy nghariad a gwylio rygbi gyda’r bechgyn.
Oherwydd mod i’n hoffi actio, dwi wrth fy modd yn gweithio yn Theatr Genedlaethol Cymru a helpu mas gyda nhw yn y swyddfa. Mae’n braf cael cwrdd ag actorion enwog yng nghynyrchiadau’r cwmni a gwrando ar y gerddoriaeth. Dwi’n mwynhau cael bod yma gyda nhw a dwi wedi gwneud nifer o ffrindiau newydd.

Manylion cyswllt

+44 (0)1267 233882