Ymunais â Theatr Genedlaethol Cymru ym mis Hydref 2016, yng nghanol taith Merch yr Eog. Dwi’n dod yn wreiddiol o’r Drenewydd, yn y canolbarth; cyn cael y swydd hon gweithiais fel Swyddog Cyfathrebu yng Nghanolfan Gelfyddydau Chapter, a chyn hynny ro’n i’n athrawes gelf, ymysg pethau eraill. Rydw i wrth fy modd efo’r celfyddydau ac yn mwynhau teithio. Ers tro bellach rydw i wedi bod yn dysgu Sbaeneg, yn dilyn teithiau amrywiol i Sbaen a Mecsico.

Nid yw Mair bellach yn ei swydd fel Rheolwr Marchnata a Chyfathrebu. Cysylltwch â’n Swyddog Marchnata, Carys Tudor, os gwelwch chi’n dda: carys.tudor@theatr.com

Manylion cyswllt

+44 (0)1267 245617 / 07903 842617