Helo! Gavin ydw i, Cynorthwyydd Datblygu Creadigol y cwmni – rôl newydd sydd wedi’i chyd-greu gan Theatr Gen a Weston Jerwood ar gyfer 2021.

Fy mhrif rôl i fydd sefydlu grŵp newydd o artistiaid cyswllt, a chael datblygu hefyd fel cynhyrchydd.

Dw i’n wreiddiol o Dreharris, pentref bach ger Pontypridd ond erbyn hyn yn byw yn Llundain.

Yn fy amser sbâr, rwy wrth fy modd yn teithio’r byd, bwyta allan a chymdeithasu gyda fy ffrindiau!

Manylion cyswllt

+44(0)1267 643208