Cefais fy magu ym mhentref Borth-y-Gest, ger Porthmadog, Gwynedd, ond bellach dwi wedi ymgartrefu yng Nghasnewydd. Dwi wrth fy modd efo byd y theatr, a’m breuddwyd ar un adeg oedd bod yn actores fyd enwog! Cerdded ar hyd y traeth yn Ninbych-y-pysgod hefo Gary y gŵr a’r plant, Erin a Mali, ydi fy hoff beth i. Mae cwtsh ar y soffa hefo’r plantos wastad yn codi fy nghalon, ac mae siocled, gwydraid o win a gwylio’r ffilm Dr Zhivago yn well na’r un feddyginiaeth pan dwi’n sâl!

Manylion cyswllt

+44(0)1267 643203 | +44(0)7903 842 613