Mae Ffen Evans bellach ar gyfnod mamolaeth. Cysylltwch ag Angharad Davies, Pennaeth Cynhyrchu, gydag unrhyw ymholiad os gwelwch chi’n dda: angharad.davies@theatr.com

 

Helo! Tryffenna ydw i (Ffen yn fyr) a fi yw Swyddog Technegol Theatr Genedlaethol Cymru. Dwi yn dod yn wreiddiol o Bwllheli yn y gogledd. Symudais lawr i Lanelli bedair blynedd yn ôl ac dwi wrth fy modd yma. Cyn gweithio i Theatr Gen, roeddwn i’n gweithio i Theatrau Sir Gâr fel technegydd mewnol llawn amser, rhwng y dair theatr; Ffwrnes yn Llanelli, Y Lyric yng Nghaerfyrddin a Theatr y Glowyr yn Rhydaman. Dwi’n hoff iawn o fynd i’r theatr i weld pob mathau o sioeau. Yn fy amser rhydd rwyf yn hoff o dreulio amser gyda theulu a ffrindiau, a mynd i wersylla pan mae’r tywydd yn braf.

Manylion cyswllt

+44 (0)1267 245619