Haia! Elin Cain ‘dw i, a ‘dw i’n Swyddog Marchnata a Chyfathrebu hefo Theatr Genedlaethol Cymru.

‘Dwi’n dod o Fethesda, ond symudais i Gaerdydd ychydig flynyddoedd yn ôl i astudio. Fe wnes i raddio o Brifysgol Caerdydd llynedd gyda BA mewn Ffrangeg a Sbaeneg. Rydw i wedi gweithio mewn amrywiaeth o swyddi cyn ac ar ôl graddio, yn cynnwys swydd marchnata gyda asiantaeth greadigol, cyflwyno radio ac ymgysylltu cymunedol. ‘Dwi’n newydd i’r tim yn Theatr Gen, ac yn teimlo’n gyffrous iawn i fod yma!

Mae’r celfyddydau wedi bod yn rhan o ‘mywyd i ers erioed, a ‘dw i wedi fy magu yn y byd theatr yng Nghymru. Pan ‘dw i ddim yn gweithio, mi fedrwch chi fy ffeindio i’n siopa, yn canu, yn darllen, yn gwrando ar gerddoriaeth neu’n mynd allan efo fy ffrindiau a ‘nheulu. ‘Dw i wrth fy modd hefo ieithoedd a darganfod diwylliannau newydd. Dwi’n caru teithio a ‘dw i wedi treulio cyfnodau yn byw yn Ffrainc a Sbaen. Dw i’n caru cerddoriaeth ac wrth fy modd yn mynd i wyliau yn yr haf. Fy hoff ŵyl ydi Primavera Sound gan ei fod yn cyfuno fy nau hoff beth: cerddoriaeth, a fy hoff ddinas lle ro’ ni’n byw am gyfnod sef Barcelona.

Manylion cyswllt