Haia! Ceri ydw i, Rheolwr Marchnata a Chyfathrebu gyda Theatr Genedlaethol Cymru.

Ar ôl graddio o Brifysgol Caerdydd gyda gradd mewn Llenyddiaeth Saesneg, rydw i wedi bod yn gweithio mewn amrywiaeth o swyddi marchnata, cyfathrebu a chodi nawdd yng Nghanolfan Mileniwm Cymru cyn ymuno â thîm Theatr Genedlaethol Cymru ym mis Mawrth 2019.

Cefais fy magu yn Llangennech, ger Llanelli, ac mae’r celfyddydau wastad wedi bod yn agos at fy nghalon. Rydw i hapusaf fy myd ar y traeth gyda fy ngŵr Steve a’n merch fach Efa, neu’n mwynhau eiliad (anaml!) o heddwch gyda llyfr da a phaned o de.

Manylion cyswllt

+44 (0)1267 643187 / 07903 842617