Dwi’n byw ger Llandeilo, Sir Gaerfyrddin, ond yn hanu’n wreiddiol o Danygrisiau, Blaenau Ffestiniog. Dros y blynyddoedd dwi wedi gweithio fel actor, cyfarwyddwr ffilm, rheolwr llenyddol, gwarchodwr maes parcio a thynnwr peintiau – yn ogystal â chyfarwyddwr theatr a chyfarwyddwr artistig! Dwi wrth fy modd efo tawelwch cefn gwlad Cymru, teithio’r byd, a bwyd blasus.

Manylion cyswllt

+44(0)1267 643204 | +44(0)7903 842 545