Helô! Angharad Davies ydw i, pennaeth yr adran gynhyrchu. Ers i mi raddio o’r Coleg Cerdd a Drama yng Nghaerdydd dwi wedi bod yn brysur iawn yn gwneud gwaith rheoli llwyfan ar amryw o gynyrchiadau, ac yn mwynhau a chwerthin wrth wneud. Dwi wrth fy modd yng nghwmni fy ngŵr Alun, ein merch fach Elsi Cêt a Sioni’r ci, a dwi’n hoff iawn o siopa a choginio.

Manylion cyswllt

+44(0)1267 643210 | +44(0)7903 842564