Helô! Angharad Davies ydw i, pennaeth yr adran gynhyrchu. Ers mi raddio o’r Coleg Cerdd a Drama yng Nghaerdydd dwi wedi bod yn brysur iawn yn gwneud gwaith rheoli llwyfan ar amryw o gynyrchiadau, ac yn mwynhau a chwerthin wrth wneud. Dwi wrth fy modd yng nghwmni fy ngŵr Alun, a Sioni’r ci, a dwi’n hoff iawn o siopa a choginio.

Mae Angharad ar gyfnod mamolaeth ar hyn o bryd. Am faterion cynhyrchu, cysylltwch â Ceri James os gwelwch yn dda – ceri.james@theatr.com

Manylion cyswllt

+ 44 (0)1267 245 610