Shwmae! Angharad Griffiths ydw i, Swyddog Marchnata a Chyfathrebu Theatr Genedlaethol Cymru.

‘Dwi yn dod yn wreiddiol o Aberteifi, ond yn bellach yn byw yn Llanelli gyda fy nghath fach, Beti. Es i i’r Brifysgol yn yr Atrium yng Nghaerdydd i astudio Cynhyrchu’r Cyfryngau cyn graddio yn 2016. Ers hynny, dwi ‘di gweithio ar raglenni teledu byw a dramâu cyn symud ymlaen i weithio ym myd theatr. Rwyf wrth fy modd yn gweithio mewn byd byrlymus a chyffrous, ac mae’r theatr yn bendant yn sicrhau hynny!

Yn fy amser sbâr, rwyf wrth fy modd yn siopa mewn siopau ail law, yng nghanol anifeiliaid a bywyd gwyllt ac yn joio gyda fy nheulu a ffrindiau.