Ymunais a’r Theatr yn Ionawr 2015 ar ôl bod yn gweithio i Gyngor Sir Gâr am sawl blwyddyn. Mae gweithio ym myd Theatr yn brofiad newydd i mi ac yn un rwy’n mwynhau dros ben. Dwi’n wreiddiol o Sir Gâr, yn gymysgedd o Gwm Gwendraeth a Chaerfyrddin, ac mi astudiais am raddau BA ac MA ym Mhrifysgol y Drindod Dewi Sant. Dwi wrth fy modd yn treulio amser gyda fy nheulu a’n ffrindiau, yn enwedig Osian, fy mwnci bach. Dwi’n mwynhau teithio a bwyd da, ac yn casáu ymarfer corff!

Manylion cyswllt

+44 (0)1267 643215 | 07903842554