Wylfa B – Y Ffars yn parhau! gan Robat Idris

Ers degawd a mwy, clywsom y diwn gron gan wleidyddion y Fam Ynys ar bob lefel – Cyngor Sir, Cynulliad a San Steffan – fod rhaid cael Wylfa B.  Dyma sail strategaeth economaidd Ynys Môn.  Pam y gefnogaeth gibddall gan ein gwleidyddion?

Sut ar wyneb y ddaear fedra ni fod mor wirion a dadlau efo’r doethion?  Ydw i’n ffŵl yn gwrthwynebu Wylfa B? Darllen mwy…

Buddsoddi i Genedlaethau y Dyfodol. gan Richard Foxhall

Bydd prosiect Wylfa Newydd yn para am ganrif, gan ddod â buddion economaidd sylweddol ar hyd ei oes i Ynys Môn ac i ogledd-orllewin Cymru. Bydd yn creu 850 o swyddi hirdymor o ansawdd uchel a fydd yn cynnig cyflog da. Bydd hefyd yn un o’r prosiectau adeiladu mwyaf ym Mhrydain – os nad Ewrop – ac yn cyffwrdd ag ystod eang o themâu. Darllen mwy…