HEAD OF PRODUCTION (maternity cover) – RHEOLWR CYNHYRCHU (cyfnod mamolaeth)

Please note that the ability to speak Welsh is essential for this post.

Rydym yn chwilio am unigolyn trefnus a chydwybodol i ymuno a’n tîm cynhyrchu dros gyfnod mamolaeth. Byddwch yn gweithredu fel Rheolwr Cynhyrchu ar gynyrchiadau’r cwmni, yn gyfrifol am adnoddau technegol y cwmni, ac yn gyfrifol am reoli a gweithredu polisïau a strategaethau iechyd a diogelwch. Disgwylir i’r person a benodir fod â phrofiad o weithio ym myd y celfyddydau ac yn ymwybodol o’r hyn a ddisgwylir o Reolwr Cynhyrchu.  Mae hon yn swydd ddelfrydol i ddatblygu sgiliau rheoli ac yn gyfle i ennill profiad gwerthfawr yn y maes.

Lleoliad: Caerfyrddin

Llawn amser hyd at 31 Hydref 2019 (cyfnod mamolaeth)

Cyflog: Yn ddibynnol ar brofiad a chymwysterau

Dyddiad Cau: Dydd Llun 22ain o Hydref 2018

Manylion pellach a ffurflen gais:

Swydd Ddisgrifiad Rheolwr Cynhyrchu

Ffurflen Gais Rheolwr Cynhyrchu

Ffurflen Monitro Cydraddoldeb

Am sgwrs anffurfiol cysylltwch ag Angharad Jones Leefe ar 01267 233882 angharad.leefe@theatr.com

CHAIR OF THE BOARD, THEATR GENEDLAETHOL CYMRU (CADEIRYDD BWRDD THEATR GENEDLAETHOL CYMRU)

Please note that the ability to speak Welsh is essential for this post.

CADEIRYDD BWRDD THEATR GENEDLAETHOL CYMRU

Mae Theatr Genedlaethol Cymru yn dymuno penodi Cadeirydd newydd erbyn diwedd 2018 i arwain y cwmni drwy gyfnod cyffrous yn ei hanes.

Rydym yn chwilio am unigolyn sydd â dealltwriaeth ac ymwybyddiaeth dda o Gymru a’i diwylliant a’r celfyddydau ac sy’n fodlon ymrwymo i arwain datblygiad strategol y cwmni. Dyma gyfle i wneud cyfraniad o bwys wrth inni greu profiadau theatr o’r radd flaenaf yn y Gymraeg.

Gwahoddir unigolion a hoffai ragor o fanylion am y swydd i gysylltu ag Angharad Jones Leefe, Ysgrifennydd y Bwrdd / Cyfarwyddwr Gweithredol ar angharad.leefe@theatr.com.

 

Dyddiad Cau ar gyfer ceisiadau: 5.00yp ar 28 Medi 2018

Cynhelir cyfweliadau yn ystod yr wythnos sy’n dechrau 22 Hydref 2018

Swydd wirfoddol yw hon ond telir unrhyw gostau rhesymol.

Am fanylion llawn, cliciwch ar y botwm isod.