Swyddi Gwag

Nid oes swydd wag yma ar hyn o bryd. Cadwch lygad ar y dudalen hon yn y dyfodol.

Cyfleoedd

Cyfle Castio – Pryd Mae’r Haf?

gan Chloë Moss
Trosiad gan Gwawr Loader
Cynhyrchiad Criw Brwd a Theatr Genedlaethol Cymru mewn cydweithrediad â The Other Room a Theatr Soar

Rydym yn chwilio am 3 pherfformiwr ar gyfer ein cyd-gynhyrchiad newydd gyda Criw Brwd.

Manylion llawn y cyfle ar gael yma.

Dyddiadau clyweld: 26 Medi 2019, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, Caerdydd, a 27 Medi 2019, Theatr Soar, Merthyr Tudful.

Anfonwch eich cais, yn cynnwys CV a llun cyfredol a / neu linc i’ch tudalen Spotlight at Nia Skyrme: nia.skyrme@theatr.com

Dyddiad cau am geisiadau: 12pm, 19 Medi 2019