RHEOLWR CYNHYRCHU (cyfnod mamolaeth)

Rydym yn chwilio am unigolyn trefnus a chydwybodol i ymuno a’n tîm cynhyrchu dros gyfnod mamolaeth. Byddwch yn gweithredu fel Rheolwr Cynhyrchu ar gynyrchiadau’r cwmni, yn gyfrifol am adnoddau technegol y cwmni, ac yn gyfrifol am reoli a gweithredu polisïau a strategaethau iechyd a diogelwch. Disgwylir i’r person a benodir fod â phrofiad o weithio ym myd y celfyddydau ac yn ymwybodol o’r hyn a ddisgwylir o Reolwr Cynhyrchu.  Mae hon yn swydd ddelfrydol i ddatblygu sgiliau rheoli ac yn gyfle i ennill profiad gwerthfawr yn y maes.

Lleoliad: Caerfyrddin

Llawn amser hyd at 31 Hydref 2019 (cyfnod mamolaeth)

Cyflog: Yn ddibynnol ar brofiad a chymwysterau

Dyddiad Cau: Dydd Llun 22ain o Hydref 2018

Manylion pellach a ffurflen gais:

Swydd Ddisgrifiad Rheolwr Cynhyrchu

Ffurflen Gais Rheolwr Cynhyrchu

Ffurflen Monitro Cydraddoldeb

Am sgwrs anffurfiol cysylltwch ag Angharad Jones Leefe ar 01267 233882 angharad.leefe@theatr.com

CADEIRYDD BWRDD THEATR GENEDLAETHOL CYMRU

Mae Theatr Genedlaethol Cymru yn dymuno penodi Cadeirydd newydd erbyn diwedd 2018 i arwain y cwmni drwy gyfnod cyffrous yn ei hanes.

Rydym yn chwilio am unigolyn sydd â dealltwriaeth ac ymwybyddiaeth dda o Gymru a’i diwylliant a’r celfyddydau ac sy’n fodlon ymrwymo i arwain datblygiad strategol y cwmni. Dyma gyfle i wneud cyfraniad o bwys wrth inni greu profiadau theatr o’r radd flaenaf yn y Gymraeg.

Gwahoddir unigolion a hoffai ragor o fanylion am y swydd i gysylltu ag Angharad Jones Leefe, Ysgrifennydd y Bwrdd / Cyfarwyddwr Gweithredol ar angharad.leefe@theatr.com.

 

Dyddiad Cau ar gyfer ceisiadau: 5.00yp ar 28 Medi 2018

Cynhelir cyfweliadau yn ystod yr wythnos sy’n dechrau 22 Hydref 2018

Swydd wirfoddol yw hon ond telir unrhyw gostau rhesymol.

Am fanylion llawn, cliciwch ar y botwm isod.