Swyddog Marchnata

Rydym yn chwilio am unigolyn brwdfrydig, trefnus a chydwybodol i ymuno a’n tîm marchnata. Disgwylir i’r person a benodir fod â’r gallu i gyfathrebu ar lafar ac yn ysgrifenedig yn y Gymraeg a’r Saesneg. Bydd gan y person a benodir wybodaeth am farchnata gan gynnwys y dulliau cyfathrebu diweddaraf ynghyd â sgiliau rhyngbersonol da. Mae hon yn swydd ddelfrydol i ddatblygu sgiliau marchnata ymhellach ac yn gyfle i ennill profiad gwerthfawr yn maes y celfyddydau.

 

Lleoliad: Caerfyrddin

Llawn amser

Cyflog: £20,000-£22,000, yn ddibynnol ar brofiad a chymwysterau

Dyddiad Cau: Dydd Llun 9fed o Orffennaf 2018 am 1yp.

Am sgwrs anffurfiol cysylltwch ag Angharad Jones Leefe ar 01267 233882 angharad.leefe@theatr.com

Am fanylion llawn ac i wneud cais, cliciwch ar y botymau isod.