Galw am aelodau newydd i Fwrdd Theatr Genedlaethol Cymru

Rydym yn awyddus i benodi aelodau newydd i Fwrdd Ymddiriedolwyr y cwmni. Rydym yn chwilio am unigolion ymroddgar a brwdfrydig sydd ag arbenigedd yn benodol ym meysydd drama, theatr, marchnata a chyfathrebu, neu godi nawdd.

Dyma gyfle i lywio a chefnogi gwaith y cwmni theatr cenedlaethol Cymraeg, ac i fod yn rhan greiddiol o weithgaredd sector sy’n ddeinamig ac yn ganolog i ffyniant y diwylliant Cymraeg.

Nid yw aelodau’r Bwrdd yn derbyn tâl am eu gwasanaeth, ond ad-delir costau teithio a chynhaliaeth rhesymol. Cynhelir o leiaf bedwar cyfarfod o’r Bwrdd bob blwyddyn ynghyd â rhai cyfarfodydd pwyllgor.

Dylid gwneud cais drwy lythyr, yn nodi eich profiad a’ch cymwysterau, i’w dderbyn erbyn 19 Chwefror, 2018. Os am sgwrs anffurfiol, cysylltwch ag Arwel Gruffydd, Cyfarwyddwr Artistig Theatr Genedlaethol Cymru, drwy ffonio 01267 233 882.