Swyddi Gwag

Nid oes swydd wag yma ar hyn o bryd. Cadwch lygad ar y dudalen hon yn y dyfodol.

Gwaith ar gynnig: Archwiliad Canfyddiad

Rydym yn gwahodd ceisiadau am gytundeb i gynnal Archwiliad Canfyddiad o Theatr Genedlaethol Cymru.

Bydd canlyniad yr archwiliad yn ein helpu i ddatblygu naratif y cwmni ac wrth lunio ein rhaglen artistig a gweithgareddau pellach.

Mae’n hanfodol bod yr asiantaeth lwyddiannus yn medru cynnal yr archwiliad trwy gyfrwng y Gymraeg.

Gweler isod ddolen i’r brîff llawn sy’n cynnwys y manylion ymgeisio.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 6 Tachwedd 2019 17:00.

Brîff Archwiliad Canfyddiad

 

Gwaith ar gynnig: Gwahoddiad i Dendro

Mae Theatr Genedlaethol Cymru (ThGC) yn dymuno penodi cwmni i ddarparu gwasanaethau archwilio allanol ar gyfer tair blwyddyn ariannol, o 1 Ebrill 2020 hyd at 31 Mawrth 2023, gyda’r posibiliad o ymestyn y cytundeb am 2 flynedd ymhellach. Mae ThGC yn gwahodd tendrau gan gwmnïau cyfrifyddu cymwys i ddarparu gwasanaeth Archwilio Allanol.

Gweler isod ddolen i’r ddogfen Gwahoddiad i Dendro, sy’n cynnwys y fanyleb a gwybodaeth am y broses tendro.

Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno tendr yw 6 Tachwedd 2019 17:00

Gwahoddiad i Dendro: Gwasanaethau Archwilio