Cyfarwyddwr Cyswllt
Rydym yn chwilio am unigolyn brwdfrydig, egnïol a phrofiadol i ymuno â thîm creadigol y Theatr. Dyma gyfle i wneud cyfraniad o bwys wrth inni greu profiadau theatr amrywiol o’r radd flaenaf yn y Gymraeg. Byddwch yn cynorthwyo’r Cyfarwyddwr Artistig i lunio rhaglen anturus a dychmygus ac yn gyfrifol am ddatblygiad prosiectau creadigol.

Teitl y swydd: Cyfarwyddwr Cyswllt

Yn atebol i: Cyfarwyddwr Artistig

Pwrpas y swydd: Cynorthwyo’r Cyfarwddwr Artistig i lunio a datblygu rhaglen artistig y cwmni

Cyflog: £28,000 y flwyddyn (pro rata)

Hyd ac oriau’r swydd: Rhan amser (0.5) – 18.75 awr yr wythnos (ar gyfartaledd)
Oriau hyblyg i’w cytuno
Cytundeb 2 flynedd yn unig
I gychwyn cyn gynted a bo modd
Gwyliau: 12.5 diwrnod + gwyliau statudol

Lleoliad: Y Llwyfan, Caerfyrddin

Dyddiad Cau: Dydd Llun 20fed o Fawrth 2017 14:00

Ceir y dogfennau perthnasol isod.

I ymgeisio am y swydd, dylid dychwelyd Ffurflen Gais a Ffurflen Cydraddoldeb erbyn y dyddiad cau i: thgc@theatr.com neu Theatr Genedlethol Cymru, Y Llwyfan, Heol y Coleg, Caerfyrddin, SA31 3EQ

Am sgwrs anffurfiol cysylltwch ag Angharad Jones Leefe ar 01267 233882 / angharad.leefe@theatr.com

Dogfennau:
Pecyn Swydd Cyfarwyddwr Cyswllt Mawrth 2017
Ffurflen Gais Cyfarwyddwr Cyswllt
Ffurflen Monitro Cydraddoldeb