Prentis Technegol a Llwyfan

Mae Theatr Genedlaethol Cymru yn edrych am brentis brwdfrydig i ymuno a’r tîm yng Nghaerfyrddin i hyfforddi a datblygu sgiliau ym maes cynhyrchu a’r theatr dechnegol; sain, goleuo a rheoli llwyfan.

 

Teitl y swydd: Prentis Technegol a Llwyfan

 

Y Cynllun: Mae’r brentisiaeth yn rhan o gynllun blwyddyn sy’n cael ei gynnal ar y cyd â Chanolfan Mileniwm Cymru a Choleg Caerdydd a’r Fro. Ar ôl cwblhau’r cwrs bydd y prentis yn derbyn Tystysgrif Lefel 3 mewn Theatr Dechnegol: Sain, Golau a Llwyfan. Yn ogystal â chymhwyster prentis, bydd y prentis yn defnyddio gwobr Efydd ABTT fel meincnod, gan gwblhau’r nifer mwyaf posibl o unedau yn ystod eu cyfnod. Byddwn ni’n defnyddio gweithwyr proffesiynol i ddarparu rhai cyrsiau, e.e. rigio, hedfan darnau o set a gellir trefnu cyrsiau eraill yn ôl y gofyn.

 

Lleoliad: Y Llwyfan, Caerfyrddin

 

Dyddiad cau: Dydd Mercher 23 Awst

Cynhelir cyfweliadau ar gyfer yr ymgeiswyr sy’n cyrraedd y rhestr fer yn ystod yr wythnos sy’n dechrau ddydd Llun 18 Medi, a bydd disgwyl i’r ymgeisydd llwyddiannus ddechrau yn y swydd ddydd Llun 23 Hydref.

 

I ymgeisio, cwblhewch ffurflen gais (gweler y ffurflen yn y dogfennau isod). Am unrhyw wybodaeth neu fanylion pellach, peidiwch oedi i gysylltu a’r cwmni;

01267 233 882 / thgc@theatr.com

 

 

Dogfennau:

Swydd Ddisgrifiad Prentis Technegol

Pecyn Cais Prentisiaeth Dechnegol Cymraeg

Ffurflen Monitro Cydraddoldeb