Swyddi Gwag

Nid oes swyddi gwag ar gael ar hyn o bryd. Cadwch lygad ar y dudalen hon am gyfleoedd yn y dyfodol.

Cyfleoedd

Gwaith ar Gynnig: Archwiliad Canfyddiad *DIWEDDARIAD* Dyddiad cau estynedig

Gwaith ar Gynnig: Archwiliad Canfyddiad

Rydym yn gwahodd ceisiadau am gytundeb i gynnal Archwiliad Canfyddiad o Theatr Genedlaethol Cymru.

Bydd canlyniad yr archwiliad yn ein helpu i ddatblygu naratif y cwmni ac wrth lunio ein rhaglen artistig a gweithgareddau pellach.

Mae’n hanfodol bod yr asiantaeth lwyddiannus yn medru cynnal yr archwiliad trwy gyfrwng y Gymraeg.

Gweler isod ddolen i’r brîff llawn sy’n cynnwys y manylion ymgeisio.

Dyddiad cau (wedi’i estyn): 17:00 Dydd Iau 7 Mawrth 2019.

Brîff Archwiliad Canfyddiad Dyddiad Diwygedig

Galwad Castio: Drudwen

Galwad Castio: Drudwen

Mae Cwmni Syrcas Cimera yn chwilio am berfformiwr proffesiynol ar gyfer cynhyrchiad newydd Cimera ‘Drudwen’.

Manylion: Galwad Castio

Dyddiad cau: 5 Ebrill 2019