Sibrwd

Ym mhob perfformiad, bydd Sibrwd – ein ap mynediad iaith – ar gael i’ch tywys trwy’r ddrama, os ydych yn siarad Cymraeg yn rhugl neu ddim. Trwy gyfrwng llais yn y glust a thestun ar y sgrin, mae’r ap yn cyfleu yn Saesneg yr hyn sy’n cael ei ddweud ar y llwyfan ac mae ar gael i ddefnyddio ar eich ffonau personol.

Mae fersiwn newydd o’r ap ar gael drwy’r App Store a’r Google Play Store. Bydd angen lawrlwytho’r ap cyn dod i’r perfformiad a dewch a’ch clustffonau gyda chi.