Tic Toc

Cefnogir Parama 2 gan Gyngor Celfyddydau Cymru, Cronfa Dreftadaeth y Loteri, Tŷ Cerdd ac mae mewn partneriaeth â Chapter a mewn cydweithrediad â Theatr Genedlaethol Cymru. Cefnogir y cynhyrchiad hwn gan Awenau, sef cynllun datblygu cyfarwyddwyr newydd Theatr Genedlaethol Cymru, wedi’i noddi gan gronfeydd coffa Elinor Wyn Roberts a Graham Laker.

 

Mae Tic Toc yn stori gerddorol am grŵp o ffrindiau agos oedd yn gweithio gyda’i gilydd mewn ffatri. Bu’r criw yn canu, chwerthin a dawnsio gyda’i gilydd, yn profi cryfder eu cyfeillgarwch tra bod y byd o’u cwmpas yn newid. Yna daeth rhwyg i amharu ar eu cyfeillgarwch. A nawr mae aduniad wedi’i drefnu… ond mae un ohonynt heb dderbyn gwahoddiad!

Mae Tic Toc yn talu teyrnged i fenywod y ffatri mewn sioe sydd wedi’i seilio ar eu straeon a’u hatgofion. Ymunwch â nhw i ail-fyw’r gorffennol wrth iddynt ddod at ei gilydd i ail-greu’r amseroedd da a’u hieuenctid!

Cast: Gillian ElisaLowri-Ann Richards, Clare Hingott, Ri Richards, Olwen Rees, Mary-Anne Roberts

Y Daith

Chapter, Caerdydd

30 Hydref – 2 Tachwedd 2019

Tocynnau: www.chapter.org | 029 2030 4400

Ffwrnes, Llanelli            

4 Tachwedd 2019

Tocynnau: www.theatrausirgar.co.uk | 0345 226 3510

Stage Door, Grand Pavilion, Porthcawl

5 Tachwedd 2019

Tocynnau: 01656 815 995

Clwb Rygbi Treorci

6 Tachwedd 2019

Tocynnau: 03000 040 444

Clwb y Bont, Pontypridd

7 Tachwedd 2019

Tocynnau: 07395 290493

Neuadd Lês Ystradgynlais

8 Tachwedd 2019

Tocynnau: 01639 843163