Hela

gan Mari Izzard

Cynhyrchiad The Other Room mewn cydweithrediad â Theatr Genedlaethol Cymru

 

Mae Erin yn fam ifanc sydd wedi colli ei mab, ond does neb yn gwrando. Wedi cyrraedd pen ei thennyn, ond yn benderfynol, mae’n rhaid iddi ddod o hyd iddo rhywsut neu’i gilydd. Wedi aros yn amyneddgar am y foment iawn, nawr yw’r amser i weithredu, a’r amser am atebion a chyfiawnder. Mewn dyfodol dychmygol sy’n llawn gwybodaeth a gwrthryfel, mae cyfiawnder yn cael ei bennu – fel popeth arall – gan algorithm. Yn y Gymru doredig hon, mae’r trais mwyaf erchyll yn cael ei glodfori, ac mae llwybrau cyfiawnder yn annelwig. Mae Hela yn gofyn, a allwn ni roi ein ffydd yn ein hobsesiwn gyda data? All y poen mwyaf dwfn gael ei leddfu? A pha mor bell yr awn ni er mwyn sicrhau cyfiawnder?

Y stori dywyll, gythryblus hon yw drama gyntaf Mari Izzard, enillydd gwobr The Other Room i ddramodwyr, sef Gwobr Violet Burns. Mae hi’n stori lawn cyfrinachau teuluol tywyll am ymdrech ddiflino am gyfiawnder. Dan Jones, Cyfarwyddwr Artistig The Other Room, yw cyfarwyddwr y cynhyrchiad dwyieithog hwn, sy’n cynnwys dulliau dyfeisgar ar gyfer rhoi mynediad iaith, a’r rheini wedi’u gwau i mewn i’r naratif. Pa unai ydych chi’n siaradwr Cymraeg rhugl neu beidio, bydd pawb yn gallu deall, mwynhau a chael ei herio gan y cynhyrchiad herfeiddiol hwn.

Cynhyrchiad dwyieithog

Cast: Lowri Izzard, Gwydion Rhys

Y Daith

The Other Room, Caerdydd

5 – 24 Tachwedd 2019

Tocynnau: www.otherroomtheatre.com | 0333 666 3366

Theatre503, Battersea

15-18 Ionawr 2020

Tocynnau:  www.theatre503.com | 020 7978 7040

Ffwrnes, Llanelli

24 – 25 Ionawr 2020

Tocynnau: www.theatrausirgar.co.uk | 03452263510

Arad Goch, Aberystwyth

30 – 31 Ionawr 2020

Tocynnau:  www.aradgoch.cymru | 01970 617998

Theatr Clwyd, Mold

7 – 8 Chwefror 2020

Tocynnau:  www.theatrclwyd.com | 01352 344101

Pontio, Bangor

13 – 14 Chwefror 2020

Tocynnau: www.pontio.co.uk | 01248 382828