Os ydych yn aelod o’r cyhoedd ac yn ddefnyddiwr anhysbys o’r wefan, nid yw gwefan Theatr Genedlaethol Cymru yn storio nac yn cadw gwybodaeth bersonol amdanoch ond, yn hytrach, yn cofnodi eich cyfeiriad IP sy’n cael ei adnabod yn awtomatig gan weinydd y we. Fe’i gelwir yn ‘ffeil cofnodi’ ac rydym yn ei defnyddio i gasglu ynghyd ystadegau sy’n ymwneud â defnyddio’r wefan.

Nid yw’r wefan hon yn defnyddio ‘cookies’ i gasglu gwybodaeth am ddefnyddwyr.

Rydym yn casglu un math o wybodaeth oddi wrth y rheini sy’n ymweld â’r wefan hon: sef manylion tanysgrifio trwy e-bost.

 

Cofrestru

Nid oes rhaid ichi gofrestru er mwyn defnyddio gwefan Theatr Genedlaethol Cymru ond mae’n rhaid ichi gofrestru os ydych chi am dderbyn diweddariadau ar ffurf e-bost.

Os ydych am gofrestru, mae darparu eich cyfeiriad e-bost yn orfodol.   Caiff yr wybodaeth hon ei storio’n ddiogel ar ein cronfeydd data.  Tan eich bod yn dewis dileu eich cyfrif, caiff eich manylion eu cadw’n ddiogel fel nad oes rhaid ichi ailgofrestru os ydych chi’n dychwelyd i’r safle hwn.

Os nad oes gennych chi ddiddordeb derbyn diweddariad e-bost oddi wrth Theatr Genedlaethol Cymru bellach gallwch ddileu eich cyfrif trwy fynd i’r dudalen perthnasol ar y wefan.

 

Y Ddeddf Diogelu Data

O dan y Ddeddf Diogelu Data, mae Theatr Genedlaethol Cymru yn cymryd pob cam rhesymol i ddiogelu data sydd yn cael ei gasglu o’r wefan ac yn cael ei gadw gan Theatr Genedlaethol Cymru.

Ni fyddwn yn rhoi eich manylion i unrhyw drydydd parti.

 

Newidiadau i’r polisi preifatrwydd hwn

Os yw’r polisi preifatrwydd hwn yn newid mewn unrhyw ffordd, byddwn yn rhoi fersiwn ddiwygiedig ar y dudalen hon. Byddwn yn adolygu’r dudalen hon yn rheolaidd er mwyn sicrhau y gwyddoch bob amser pa wybodaeth rydym yn ei chasglu, sut y byddwn yn defnyddio’r wybodaeth honno ac o dan ba amgylchiadau, os o gwbl, y byddwn yn ei rhannu â phartïon eraill.