siarad

Sefydliad cyntaf i gefnogi cynllun peilot newydd ‘siarad’

 Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol yn lansio cynllun peilot newydd

Digon o gyfle i ‘siarad’ wrth i gynllun newydd ddod â siaradwyr Cymraeg a dysgwyr at ei gilydd


Darllen mwy…

TheatrGenCreu_Greenbg

Theatr Genedlaethol Cymru yn cyhoeddi rhaglen 2018

Mae’n bleser gan Theatr Genedlaethol Cymru gyhoeddi ei rhaglen ar gyfer y tymor sydd i ddod, a chyflwyno menter newydd, sef Theatr Gen Creu.

A hithau’n flwyddyn pan fydd y Gwasanaeth Iechyd Gwladol yn 70 oed, trwy gydol 2018 bydd Theatr Genedlaethol Cymru yn archwilio’r thema Gofal a Chymuned, ac yn cyflwyno dau gynhyrchiad newydd ar daith ledled Cymru. Y cyntaf o’r rhain fydd Y Tad, sef trosiad newydd gan Geraint Løvgreen o’r ddrama Ffrangeg arobryn Le Père, sy’n mynd ar daith yn ystod Chwefror a Mawrth. Ym misoedd Tachwedd a Rhagfyr, bydd y cwmni’n mynd â Nyrsys ar daith, sef drama gair-am-air newydd a phwerus gan Bethan Marlow, sy’n cynnwys nifer o ganeuon gwreiddiol gan Rhys Taylor. Darllen mwy…

sgriptio2

Gweithdy Sgriptio gydag Awduron Ifanc

Sgriptio1
Daeth criw o awduron ifanc i’r Llwyfan, yng Nghaerfyrddin Dydd Sadwrn y 14eg o Hydref i wneud gweithdy gyda minnau, Arwel Gruffydd a Janet Aethwy. Mae’r awduron wedi cael eu dewis i ysgrifennu dramâu newydd i blant am y Chwyldro Diwydiannol ar gyfer Gŵyl Hanes Cymru. Daeth yr awduron atom i drafod eu syniadau dechreuol, ar ôl iddynt dreulio amser yn ymchwilio pynciau neu thema benodol ynghlwm â’r Chwyldro. Darllen mwy…

gwyl y cynheaf

Pwysigrwydd gweithio mewn cymunedau

Er pan o’n i’n ifanc iawn, mae drama wedi bod yn rhan fawr iawn o ’mywyd bob dydd, ac rwyf bellach wrth fy modd yn rhoi blas ar ddrama i blant yn y gymuned. Maen nhw’n cael cyfle i brofi ac i ddarganfod creadigrwydd, a ffordd o fynegi eu hunain, drwy waith drama, byrfyfyrio a chreu cymeriadau newydd.

Darllen mwy…