Dramâu Micro

Yn y bartneriaeth gyntaf hon o’i math, rydym ni, BBC Radio Cymru a BBC Cymru Fyw yn cydweithio i greu Dramâu Micro, sef cyfres o ddramâu byrion i’w cyhoeddi ar blatfformau digidol. Bydd y dramâu – sy’n para hyd at 5 munud yr un – yn cael eu hysgrifennu gan rai o aelodau ein Grŵp Dramodwyr Newydd ac yn gyfle iddyn nhw ddatblygu eu crefft trwy arbrofi gyda’r cyfrwng digidol. Bydd y dramâu yn cael eu creu o dan amgylchiadau ymbellhau cymdeithasol a’u cyhoeddi ar blatfformau digidol. Yr her i’r dramodwyr yw creu dramâu sy’n ymateb i’r argyfwng presennol mewn modd dychmygus a chyffrous. Bydd yn gyfle hefyd i gynnig cyflogaeth i weithwyr llawrydd ym maes theatr a’r diwydiannau creadigol mewn cyfnod anodd i’r sector, ac i’r gynulleidfa fwynhau drama ar-lein tra bod ein theatrau ar gau. Bydd y dramâu ar gael i’w gwylio ar-lein ym mis Mehefin.

Mwy o fanylion i ddod ac mae rhagor o wybodaeth am Grŵp Dramodwyr Newydd yma.

Enfys gan Melangell Dolma

Mae enfysau ym mhob man yn awr. Enfysau o ddiolch i’n gweithwyr allweddol ac i’r GIG.

Ond wrth geisio cwblhau ei waith cartref ar gyfer ei wers Gymraeg, am beth – neu bwy – mae Nick yn ddiolchgar?

 

Ceir rhagor o fanylion ynghylch y cynhyrchiad hwn yma.

Enfys_GwefanBachIawn(600×400)

Carys ac Andy gan Elin Gwyn

“Dwi’n methu chdi gymaint…”

Wrth i’r cyfyngiadau symud gadw Carys ac Andy ar wahân, mae’r cwpl yn troi at Zoom a FaceTime i gadw mewn cysylltiad.

Ond rhwng yr ymarfer corff dyddiol, y potsian yn yr ardd a’r downars amser gwely, nid yw caru yn y clo mawr yn hawdd.

 

Ceir rhagor o fanylion am y cynhyrchiad hwn yma.

CarysAcAndy_GwefanBachBach(600×400)