Dramâu Micro

Yn y bartneriaeth gyntaf hon o’i math, rydym ni, BBC Radio Cymru a BBC Cymru Fyw yn cydweithio i greu Dramâu Micro, sef cyfres o ddramâu byrion i’w cyhoeddi ar blatfformau digidol. Bydd y dramâu – sy’n para hyd at 5 munud yr un – yn cael eu hysgrifennu gan rai o aelodau ein Grŵp Dramodwyr Newydd ac yn gyfle iddyn nhw ddatblygu eu crefft trwy arbrofi gyda’r cyfrwng digidol. Bydd y dramâu yn cael eu creu o dan amgylchiadau ymbellhau cymdeithasol a’u cyhoeddi ar blatfformau digidol. Yr her i’r dramodwyr yw creu dramâu sy’n ymateb i’r argyfwng presennol mewn modd dychmygus a chyffrous. Bydd yn gyfle hefyd i gynnig cyflogaeth i weithwyr llawrydd ym maes theatr a’r diwydiannau creadigol mewn cyfnod anodd i’r sector, ac i’r gynulleidfa fwynhau drama ar-lein tra bod ein theatrau ar gau. Bydd y dramâu ar gael i’w gwylio ar-lein ym mis Mehefin.

Mwy o fanylion i ddod ac mae rhagor o wybodaeth am Grŵp Dramodwyr Newydd yma.