Gweithdai

Drwy gydol y flwyddyn, rydym yn trefnu rhaglen o weithdai gyda grwpiau amrywiol. Gallwn eu teilwra ar gyfer eich anghenion chi, ac mae modd cynnal gweithdai ym meysydd Cyfarwyddo, Actio, Ysgrifennu a Marchnata.  Os oes gennych ddiddordeb mewn trefnu gweithdai gyda ni, cysylltwch â fflur.thomas@theatr.com

Clwb Drama

  • Diolch am gynnal sesiynau yma yn y Gymraeg, does dim dewis arall ar gael yn y dref.

  • Plant yn rili joio’r Clwb Drama ac yn edrych ‘mlan i’r tymor nesa. Mae mor neis cael Clwb Drama Cymraeg sydd mewn lleoliad mor hawdd i rhieni parcio, ac yn cyfle ffab i’r plant.

  • Mae hi yn mwynhau’r dosbarthiadau yn fawr iawn. Mae e wedi helpu hi yn fawr gyda sgiliau cymdeithasol/personol.

clwb dramaDros yr wythnosau nesaf, bydd Clwb Drama Theatr Genedlaethol Cymru a Menter Iaith Gorllewin Sir Gâr  yn teithio i ysgolion cynradd y cylch ac yn cyflwyno gweithdai theatr dan arweiniad Siân Elin Williams, un o arweinwyr y Clwb.  Edrychwn ymlaen at gyfarfod disgyblion y sir a dod â byd y theatr i’r ystafell ddosbarth. Mae croeso i ysgolion y cylch gysylltu â Gwawr Williams, Swyddog Datblygu’r fenter, os ydynt yn dymuno trefnu gweithdy.

Mae’r Clwb Drama yn cyfarfod bob nos Fercher rhwng 6 a 7 yh yn Y Llwyfan, Caerfyrddin – cartref Theatr Genedlaethol Cymru.  Y bwriad yw magu hyder plant drwy ddysgu sgiliau perfformio newydd iddynt a meithrin diddordeb ym myd y theatr. Bydd y Clwb yn rhedeg am ei ail flwyddyn yn 2018/19, ac yn agor ei ddrysau i fynychwyr newydd.