Byddwch yn rhan o waith Theatr Genedlaethol Cymru a helpwch ni i roi theatr Gymraeg wrth galon y genedl. Mae ein cyfleoedd diweddaraf isod.

 

Cynllun Dramodwyr Ifanc

CDI_1200x800

Ydych chi’n hoffi sgwennu? Oes gennych chi ddawn am ddweud stori, creu cymeriadau diddorol neu farddoni? Mae Theatr Genedlaethol Cymru, Urdd Gobaith Cymru a S4C yn lansio Cynllun Dramodwyr Ifanc i bobl 17 – 25 oed, er mwyn meithrin y genhedlaeth nesaf o ddramodwyr Cymraeg.

Bydd ein Cynllun Dramodwyr Ifanc yn rhoi cyfle i chi ddysgu a datblygu gydag arbenigwyr o fyd y theatr a’r teledu. A bydd cyfle digynsail, hyd yn oed, i un aelod ddod yn Ddramodydd Preswyl Ifanc gyda Theatr Gen.

Rhagor o wybodaeth ar gael yma.

Sgriptiau a Syniadau

Sgriptiau a Syniadau 84Bach

Ry’n ni bob amser yn awyddus i gwrdd â phobl newydd ac i dderbyn sgriptiau a syniadau. Ewch i dudalen Eich Gwaith am ragor o wybodaeth.