Byddwch yn rhan o waith Theatr Genedlaethol Cymru a helpwch ni i roi theatr Gymraeg wrth galon y genedl. Mae ein cyfleoedd diweddaraf isod.

Galwad am bobl sydd ag atal dweud

Ry’n ni’n chwilio am bobl sydd ag atal dweud (a hefyd therapyddion lleferydd) i rannu eu profiadau o’r cyflwr mewn sgwrs anffurfiol gyda’r dramodydd Wyn Mason, sydd ag atal dweud ei hun.

Caiff y sgyrsiau un-wrth-un eu cynnal ar Zoom dros yr wythnosau nesaf, naill ai yn y Gymraeg neu yn y Saesneg. Bwriad Wyn yw datblygu sioe theatr yn ymdrin â’r pwnc.

I drefnu sgwrs gyda Wyn, anfonwch e-bost at wynmason@gmail.com

Cefnogir y prosiect hwn gan gynllun Bwrsari Artist a Chymuned Theatr Genedlaethol Cymru.