Mae ein cyfleoedd cyfredol yn cynnwys galwad am Aelodau Ensemble ar gyfer Faust (cyd-gynhyrchiad newydd gyda Frân Wen a Pontio); ac rydym ni o hyd yn awyddus i glywed syniadau a sgriptiau newydd. Cliciwch ar y dolenni isod i gael gwybod mwy am y cyfleoedd sydd ar gael gennym ar hyn o bryd.

 

Faust: Galwad am Ensemble

Ensemble Cynhyrchiad Newydd, Faust

Cyd-gynhyrchiad Frân Wen, Theatr Genedlaethol Cymru a Pontio

Oes gennych chi ddiddordeb mewn bod yn rhan o dîm creadigol fydd yn creu cynhyrchiad proffesiynol?

Ynghyd â Frân Wen a Pontio, ry’n ni’n chwilio am 20 person ifanc rhwng 18 a 25 oed i ymuno ag ensemble ein cynhyrchiad nesaf sydd wedi’i ysbrydoli gan y clasur Almaeneg, Faust.

 

Nid ensemble arferol…

Bydd ensemble Faust wrth wraidd y tîm creadigol o’r diwrnod cyntaf.

O’r ysgrifennu, dyfeisio, creu ac ymarfer, byddwch chi yn rhan annatod o gyflwyno cynhyrchiad rhyngweithiol newydd sydd wedi ei ysbrydoli gan y chwedl glasurol Almaeneg.

Rydyn ni’n chwilio am unigolion sy’n barod i ddweud eu dweud, arbrofi a chydweithio er mwyn creu rhywbeth anhygoel gyda’n gilydd.

Bydd gofyn i chi fynychu sesiynau ac ymarferion yn ardal Porthaethwy / Bangor.

Cysyniad Faust

Bydd Faust yn dod â chymuned o ymgyfranogwyr ifainc ac actorion proffesiynol at ei gilydd i archwilio’r stori lle mae dyn yn gwerthu ei enaid i’r diafol wrth geisio pŵer a phrofiadau sydd yn gwthio ffiniau i’r eithafion.

Bydd gynulleidfa yn cael ei rhyddhau a’i chymell i brofi teimladau hollol unigryw. Bydd yn cael ei harwain i fyd hudolus a thywyllodrus Faust lle bydd trywydd y stori yn ei dwylo.

O ganlyniad i’r sefyllfa bresennol, nid oes sicrwydd eto sut y byddwn yn rhannu’r cynhyrchiad gyda’r gynulleidfa. Ond dyna ydy’r apêl a dyna sy’n gwneud y profiad yn wirioneddol arloesol a chyffrous.

Sut I Ymgeisio

Anfonwch baragraff, fideo, cân neu gais ar ffurf unrhyw ddull creadigol arall i post@franwen.com i esbonio pam rydych chi eisiau fod yn rhan o ensemble Faust.

Bydd gofyn i unrhyw un sy’n dymuno bod yn rhan o dîm Faust fynychu UN o’r sesiynau blasu ar-lein:

Sesiwn Blasu #1: Dydd Sadwrn, 10 Hydref. 11am – 1pm

Sesiwn Blasu #2: Dydd Sadwrn, 10 Hydref. 2pm – 3pm

Sesiwn Blasu #3: Dydd Sadwrn, 24 Hydref. 11am – 1pm

Sesiwn Blasu #4: Dydd Sadwrn, 24 Hydref. 2pm – 4pm

Dyddiad cau mynegi diddordeb: Dydd Llun 26 Hydref 2020.

Bydd cynigion i aelodau’r ensemble yn cael eu rhannu ar ddydd Mawrth, 10 Tachwedd 2020.

Ceir rhagor o fanylion am y cyfle arbennig hwn yma.

Sgriptiau a Syniadau

Sgriptiau a Syniadau 84Bach

Ry’n ni bob amser yn awyddus i gwrdd â phobl newydd ac i dderbyn sgriptiau a syniadau. Ewch i dudalen Eich Gwaith am ragor o wybodaeth.