Tseina

Wyn Mason yn cynrychioli Theatr Genedlaethol Cymru yn y ddirprwyaeth ddiwylliannol ffurfiol gyntaf o Gymru i Tsieina

Mae Celfyddydau Rhyngwladol Cymru, sef cangen ryngwladol Cyngor Celfyddydau Cymru, wedi trefnu’r ddirprwyaeth ddiwylliannol ffurfiol gyntaf o Gymru i Tsieina fel rhan o Daith Fasnach Llywodraeth Cymru dan arweiniad Ken Skates AC, Ysgrifennydd y Cabinet ar faterion yr Economi a Seilwaith. Aeth y grŵp i Shanghai ddydd Sadwrn 18 Chwefror, a byddant yn teithio i Beijing a Hong Kong yn ystod yr wythnos. Nod y daith yw hyrwyddo gwaith, partneriaethau a chyfleoedd dysgu newydd, a chyfnewid arddangosfeydd a pherfformiadau rhwng y ddwy wlad. Darllen mwy…

Ffion Davis#2

Cyhoeddi Cast Llawn Macbeth

Mae’n bleser gan Theatr Genedlaethol Cymru gyhoeddi cast cynhyrchiad uchelgeisiol a chyffrous nesaf y cwmni, sef Macbeth. Bydd y cwmni’n cyflwyno’r ddrama, sy’n gyfieithiad newydd gan y diweddar Athro Gwyn Thomas, cyn Fardd Cenedlaethol Cymru, yng Nghastell Caerffili ym mis Chwefror 2017. Bydd y cynhyrchiad hefyd yn cael ei ddarlledu’n fyw i ganolfannau ledled Cymru, fel rhan o fenter newydd Theatr Gen Byw. Mae’r cynhyrchiad yn ddigwyddiad allweddol wrth i Cadw ddathlu Blwyddyn y Chwedlau yn 2017.

Darllen mwy…

Rhith-Gan-bach

Drama fuddugol yn cael ei llwyfannu yn yr Eisteddfod Genedlaethol

Bydd Rhith Gân, drama fuddugol Wyn Mason yng nghystadleuaeth y Fedal Ddrama yn Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a’r Gororau 2015, yn cael ei llwyfannu yn y Cwt Drama ar faes Eisteddfod Genedlaethol Y Fenni a’r Cyffiniau eleni. Hon fydd prif ddrama’r wythnos yn y Pentref Drama, a chaiff ei chyflwyno gan Theatr Genedlaethol Cymru mewn partneriaeth ag Eisteddfod Genedlaethol Cymru. Darllen mwy…

promo_pentredrama2

Cyhoeddi amserlen Pentref Drama 2016

Mae’r Eisteddfod Genedlaethol, Theatr Genedlaethol Cymru a Phartneriaeth Sinemaes yn falch o gyhoeddi amserlen y Pentref Drama yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy a’r Cyffiniau eleni, sydd yn cynnwys Caffi’r Theatrau, y Cwt Drama, Sinemaes a Theatr y Maes.

Darllen mwy…