Tseina

Wyn Mason yn cynrychioli Theatr Genedlaethol Cymru yn y ddirprwyaeth ddiwylliannol ffurfiol gyntaf o Gymru i Tsieina

Mae Celfyddydau Rhyngwladol Cymru, sef cangen ryngwladol Cyngor Celfyddydau Cymru, wedi trefnu’r ddirprwyaeth ddiwylliannol ffurfiol gyntaf o Gymru i Tsieina fel rhan o Daith Fasnach Llywodraeth Cymru dan arweiniad Ken Skates AC, Ysgrifennydd y Cabinet ar faterion yr Economi a Seilwaith. Aeth y grŵp i Shanghai ddydd Sadwrn 18 Chwefror, a byddant yn teithio i Beijing a Hong Kong yn ystod yr wythnos. Nod y daith yw hyrwyddo gwaith, partneriaethau a chyfleoedd dysgu newydd, a chyfnewid arddangosfeydd a pherfformiadau rhwng y ddwy wlad. Darllen mwy…

Sion Eifion#1

Cymeriadu Shakespeare

Fe allech ddweud mai’r her fwyaf sydd gen i fel actor yng nghynhyrchiad Theatr Genedlaethol Cymru o Macbeth, ydi’r ffaith mod i’n chwarae pedair rhan wahanol (yn cynnwys un o’r gwrachod). Darllen mwy…

Ffion Davis#2

Cyhoeddi Cast Llawn Macbeth

Mae’n bleser gan Theatr Genedlaethol Cymru gyhoeddi cast cynhyrchiad uchelgeisiol a chyffrous nesaf y cwmni, sef Macbeth. Bydd y cwmni’n cyflwyno’r ddrama, sy’n gyfieithiad newydd gan y diweddar Athro Gwyn Thomas, cyn Fardd Cenedlaethol Cymru, yng Nghastell Caerffili ym mis Chwefror 2017. Bydd y cynhyrchiad hefyd yn cael ei ddarlledu’n fyw i ganolfannau ledled Cymru, fel rhan o fenter newydd Theatr Gen Byw. Mae’r cynhyrchiad yn ddigwyddiad allweddol wrth i Cadw ddathlu Blwyddyn y Chwedlau yn 2017.

Darllen mwy…