25Apr2017_Y-TWR-WYTHNOS-3_0060

Blog y Cyfarwyddwr: Y Tŵr – Wythnos 4

Y dyddiau olaf yn yr ystafell ymarfer…

Mae’r wythnos olaf yn yr ystafell ymarfer bob amser yn gyfnod difyr, yn enwedig gyda gwaith newydd – dod â’r cyfan at ei gilydd, cofio beth rydyn ni wedi’i wneud (dyw hyn ddim wastad yn hawdd pan mae ’na gymaint o fanylion i’w hystyried), cofio pob gair a phob nodyn (fel uchod) a siapio’r cyfan i ffurfio drama sy’n llifo’n gyson. Darllen mwy…

Y_Twr_-_Dydd_1_-_argraffu1_20[1]

Blog y Cyfarwyddwr: Y Tŵr – Wythnos 1

Mae wythnos gyntaf ymarferion Y Tŵr wedi bod yn gyfnod cyffrous iawn.

Mae’r broses o gymryd opera newydd o’r dudalen i’r llwyfan am y tro cyntaf yn gallu bod yn un llawn pryder: a fydd hi’n gweithio ar y llwyfan, y tu hwnt i weledigaeth y cyfansoddwr, yr awdur a’r comisiynydd? A fydd y gerddoriaeth yn dod â’r testun yn fyw mewn ffordd ddeinamig, ystyrlon? A fydd y syniadau cynhyrchu a’r dylunio’n gweithio gyda darn nad oes neb eto wedi’i glywed? Ac yn y blaen . . . Darllen mwy…

HD Screen

Theatr Genedlaethol Cymru yn dathlu creadigrwydd yng Nghaerfyrddin ar benwythnos Cer i Greu

Dydd Sadwrn 8 Ebrill 2017 bydd Theatr Genedlaethol Cymru, ar y cyd ag Oriel Myrddin, yn cymryd rhan yn Cer i Greu, penwythnos byrlymus sy’n dathlu creadigrwydd yng Nghymru. Fel rhan o’r penwythnos arbennig hwn bydd y cwmni’n cynnal ‘Soprano a Sialc’ – digwyddiad rhad ac am ddim ym Maes Nott, Caerfyrddin, sy’n rhoi cyfle i blant a phobl o bob oedran ymwneud ag opera, cerddoriaeth glasurol a chelf stryd. Darllen mwy…