Wylfa B – Y Ffars yn parhau! gan Robat Idris

Ers degawd a mwy, clywsom y diwn gron gan wleidyddion y Fam Ynys ar bob lefel – Cyngor Sir, Cynulliad a San Steffan – fod rhaid cael Wylfa B.  Dyma sail strategaeth economaidd Ynys Môn.  Pam y gefnogaeth gibddall gan ein gwleidyddion?

Sut ar wyneb y ddaear fedra ni fod mor wirion a dadlau efo’r doethion?  Ydw i’n ffŵl yn gwrthwynebu Wylfa B? Darllen mwy…

Buddsoddi i Genedlaethau y Dyfodol. gan Richard Foxhall

Bydd prosiect Wylfa Newydd yn para am ganrif, gan ddod â buddion economaidd sylweddol ar hyd ei oes i Ynys Môn ac i ogledd-orllewin Cymru. Bydd yn creu 850 o swyddi hirdymor o ansawdd uchel a fydd yn cynnig cyflog da. Bydd hefyd yn un o’r prosiectau adeiladu mwyaf ym Mhrydain – os nad Ewrop – ac yn cyffwrdd ag ystod eang o themâu. Darllen mwy…

25Apr2017_Y-TWR-WYTHNOS-3_0060

Blog y Cyfarwyddwr: Y Tŵr – Wythnos 4

Y dyddiau olaf yn yr ystafell ymarfer…

Mae’r wythnos olaf yn yr ystafell ymarfer bob amser yn gyfnod difyr, yn enwedig gyda gwaith newydd – dod â’r cyfan at ei gilydd, cofio beth rydyn ni wedi’i wneud (dyw hyn ddim wastad yn hawdd pan mae ’na gymaint o fanylion i’w hystyried), cofio pob gair a phob nodyn (fel uchod) a siapio’r cyfan i ffurfio drama sy’n llifo’n gyson. Darllen mwy…

Y_Twr_-_Dydd_1_-_argraffu1_20[1]

Blog y Cyfarwyddwr: Y Tŵr – Wythnos 1

Mae wythnos gyntaf ymarferion Y Tŵr wedi bod yn gyfnod cyffrous iawn.

Mae’r broses o gymryd opera newydd o’r dudalen i’r llwyfan am y tro cyntaf yn gallu bod yn un llawn pryder: a fydd hi’n gweithio ar y llwyfan, y tu hwnt i weledigaeth y cyfansoddwr, yr awdur a’r comisiynydd? A fydd y gerddoriaeth yn dod â’r testun yn fyw mewn ffordd ddeinamig, ystyrlon? A fydd y syniadau cynhyrchu a’r dylunio’n gweithio gyda darn nad oes neb eto wedi’i glywed? Ac yn y blaen . . . Darllen mwy…