Noson Gyntaf Clwb Drama

Neithiwr oedd noson gyntaf ein Clwb Drama a, wir i chi, does dim teimlad gwell yn y byd na gweld plentyn bach yn gwenu’n braf wrth ddod mewn i ystafell ymarfer, yn barod i ddysgu, sgwrsio a datblygu.

Darllen mwy…

DSC_8233

Cwrs sgriptio: Tŷ Newydd

Wedi deffro ychydig bach yn hwyr fore Sadwrn cyrhaeddais Llanystumdwy ychydig bach yn fflyshd, a fy ngwallt i chydig bach yn flêr. Ond wrth ddreifio fyny’r lôn goedwigaidd a gweld drws gwyrddlas Tŷ Newydd, ymlaciais yn syth. Rydach chi’n anghofio am y byd tu allan a mwynhau encilio i fyd unigryw Tŷ Newydd. Darllen mwy…

Gwahoddiad i brofi Sibrwd

Ymunwch â ni i brofi app Sibrwd, elfen hanfodol o gynhyrchiad Merch yr Eog/Merc’h an Eog
gan Theatr Genedlaethol Cymru a Teatr Piba, mewn partneriaeth â Chanolfan y Celfyddydau Aberystwyth.

Darllen mwy…

Rhith-Gan-bach

Drama fuddugol yn cael ei llwyfannu yn yr Eisteddfod Genedlaethol

Bydd Rhith Gân, drama fuddugol Wyn Mason yng nghystadleuaeth y Fedal Ddrama yn Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a’r Gororau 2015, yn cael ei llwyfannu yn y Cwt Drama ar faes Eisteddfod Genedlaethol Y Fenni a’r Cyffiniau eleni. Hon fydd prif ddrama’r wythnos yn y Pentref Drama, a chaiff ei chyflwyno gan Theatr Genedlaethol Cymru mewn partneriaeth ag Eisteddfod Genedlaethol Cymru. Darllen mwy…