sgriptio2

Gweithdy Sgriptio gydag Awduron Ifanc

Sgriptio1
Daeth criw o awduron ifanc i’r Llwyfan, yng Nghaerfyrddin Dydd Sadwrn y 14eg o Hydref i wneud gweithdy gyda minnau, Arwel Gruffydd a Janet Aethwy. Mae’r awduron wedi cael eu dewis i ysgrifennu dramâu newydd i blant am y Chwyldro Diwydiannol ar gyfer Gŵyl Hanes Cymru. Daeth yr awduron atom i drafod eu syniadau dechreuol, ar ôl iddynt dreulio amser yn ymchwilio pynciau neu thema benodol ynghlwm â’r Chwyldro.

sgriptio3
Roedd y diwrnod yn gyfle i drafod sut mae troi’r hanes a’u syniadau mewn i ddramâu gafaelgar ar gyfer 1 actor. Cafwyd sesiynnau mewn grŵpiau bach i ddarllen drwy brasluniau ac esiamplau o olygfeydd, ac yna sesiynnau un wrth un i drafod bob drama mewn manylder. Braf iawn oedd archwilio amrywiaeth eang o hanes, straeon a chymeriadau lliwgar gyda chriw o awduron talentog. Rwy’n falch iawn i fod wedi chwarae rhan mewn prosiect sy’n cynnig cyfle gwych i awduron ddatblygu eu crefft a gwireddu eu syniadau, ochr yn ochr ag awduron eraill ar gychwyn eu gyrfaoedd. Y gobaith yw bod ein trafodaethau ac adborth yn mynd i fod o help llaw wrth iddynt fynd ati rŵan i lunio drafft cyntaf o’u dramâu. Edrychaf ymlaen yn fawr i weld y dramâu yn datblygu a’u perfformio ledled y wlad yn Ŵyl Hanes Cymru 2018.

Sarah Bickerton, Cyfarwyddwr Cyswllt Theatr Genedlaethol Cymru

Macbeth - Theatr Genedlaethol Cymru. Photo by Mark Douet _31B4361

Profiad gwaith gwisgoedd Macbeth

Mae Sarah Burge yn artist lleol i Gaerffili ac wedi bod ar brofiad gwaith gyda’r tîm gwisgoedd ar gynhyrchiad Macbeth. Mae wedi bod yn cadw dyddiadur o’i phrofiad yn gweithio ar y cynhyrchiad ar ei blog. Darllenwch ei phrofiad yma. Darllen mwy…

CastellCaerffili1

Creu Profiadau Chwedlonol ar Safleoedd Cadw

Fy enw i yw Ffion Reynolds, dwi’n gweithio i Cadw, a dwi wedi bod yn edrych ar ôl tîm cynhyrchu Macbeth yng Nghastell Caerffili. Fy swydd gyda Cadw yw i greu rhaglen gyhoeddus o brofiadau anhygoel ar gyfer ymwelwyr yn ein safleoedd ar draws Cymru, o arddangosfeydd celf i sinema awyr agored, a prosiectau awyr agored anhygoel, fel cynhyrchiad diweddaraf Theatr Genedlaethol Cymru o Macbeth yng Nghastell Caerffili. Darllen mwy…

Noson Gyntaf Clwb Drama

Neithiwr oedd noson gyntaf ein Clwb Drama a, wir i chi, does dim teimlad gwell yn y byd na gweld plentyn bach yn gwenu’n braf wrth ddod mewn i ystafell ymarfer, yn barod i ddysgu, sgwrsio a datblygu.

Darllen mwy…

DSC_8233

Cwrs sgriptio: Tŷ Newydd

Wedi deffro ychydig bach yn hwyr fore Sadwrn cyrhaeddais Llanystumdwy ychydig bach yn fflyshd, a fy ngwallt i chydig bach yn flêr. Ond wrth ddreifio fyny’r lôn goedwigaidd a gweld drws gwyrddlas Tŷ Newydd, ymlaciais yn syth. Rydach chi’n anghofio am y byd tu allan a mwynhau encilio i fyd unigryw Tŷ Newydd. Darllen mwy…