nytwdeadborngrowkirstenmcternan-260

Theatr Genedlaethol Ieuenctid Cymru 2018

Yn 2018, bydd Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru yn gweithio mewn partneriaeth â Theatr Clwyd a Theatr Genedlaethol Cymru i ddarparu preswyl dros 7 diwrnod a fydd yn cynnig cyfleoedd datblygu i berfformwyr ifanc sydd hefyd â diddordeb mewn llwybrau gyrfa eraill yn y maes. Darllen mwy…

TheatrGenCreu_Greenbg

Theatr Genedlaethol Cymru yn cyhoeddi rhaglen 2018

Mae’n bleser gan Theatr Genedlaethol Cymru gyhoeddi ei rhaglen ar gyfer y tymor sydd i ddod, a chyflwyno menter newydd, sef Theatr Gen Creu.

A hithau’n flwyddyn pan fydd y Gwasanaeth Iechyd Gwladol yn 70 oed, trwy gydol 2018 bydd Theatr Genedlaethol Cymru yn archwilio’r thema Gofal a Chymuned, ac yn cyflwyno dau gynhyrchiad newydd ar daith ledled Cymru. Y cyntaf o’r rhain fydd Y Tad, sef trosiad newydd gan Geraint Løvgreen o’r ddrama Ffrangeg arobryn Le Père, sy’n mynd ar daith yn ystod Chwefror a Mawrth. Ym misoedd Tachwedd a Rhagfyr, bydd y cwmni’n mynd â Nyrsys ar daith, sef drama gair-am-air newydd a phwerus gan Bethan Marlow, sy’n cynnwys nifer o ganeuon gwreiddiol gan Rhys Taylor. Darllen mwy…

sgriptio2

Gweithdy Sgriptio gydag Awduron Ifanc

Sgriptio1
Daeth criw o awduron ifanc i’r Llwyfan, yng Nghaerfyrddin Dydd Sadwrn y 14eg o Hydref i wneud gweithdy gyda minnau, Arwel Gruffydd a Janet Aethwy. Mae’r awduron wedi cael eu dewis i ysgrifennu dramâu newydd i blant am y Chwyldro Diwydiannol ar gyfer Gŵyl Hanes Cymru. Daeth yr awduron atom i drafod eu syniadau dechreuol, ar ôl iddynt dreulio amser yn ymchwilio pynciau neu thema benodol ynghlwm â’r Chwyldro. Darllen mwy…

Macbeth - Theatr Genedlaethol Cymru. Photo by Mark Douet _31B4361

Profiad gwaith gwisgoedd Macbeth

Mae Sarah Burge yn artist lleol i Gaerffili ac wedi bod ar brofiad gwaith gyda’r tîm gwisgoedd ar gynhyrchiad Macbeth. Mae wedi bod yn cadw dyddiadur o’i phrofiad yn gweithio ar y cynhyrchiad ar ei blog. Darllenwch ei phrofiad yma. Darllen mwy…

CastellCaerffili1

Creu Profiadau Chwedlonol ar Safleoedd Cadw

Fy enw i yw Ffion Reynolds, dwi’n gweithio i Cadw, a dwi wedi bod yn edrych ar ôl tîm cynhyrchu Macbeth yng Nghastell Caerffili. Fy swydd gyda Cadw yw i greu rhaglen gyhoeddus o brofiadau anhygoel ar gyfer ymwelwyr yn ein safleoedd ar draws Cymru, o arddangosfeydd celf i sinema awyr agored, a prosiectau awyr agored anhygoel, fel cynhyrchiad diweddaraf Theatr Genedlaethol Cymru o Macbeth yng Nghastell Caerffili. Darllen mwy…

Noson Gyntaf Clwb Drama

Neithiwr oedd noson gyntaf ein Clwb Drama a, wir i chi, does dim teimlad gwell yn y byd na gweld plentyn bach yn gwenu’n braf wrth ddod mewn i ystafell ymarfer, yn barod i ddysgu, sgwrsio a datblygu.

Darllen mwy…