cer i greu llun

Penwythnos Cer i Greu

Mwynhau’r celfyddydau ar ddiwrnod braf o wanwyn.

Ar ôl bod yn paratoi ar gyfer diwrnod Cer i Greu 2017 am ychydig wythnosau, daeth Ebrill yr 8fed a’i haul braf i ’nghyfarfod yng Nghaerfyrddin. Gyda brechdan bacwn yn fy llaw, a sgidia melyn am fy nhraed, es i gyfarfod Rhydian i nôl hanner y car a’i gludo’n ofalus i ganol dref Gaerfyrddin. Roedd sawl pen yn troi i sbio ar yr hanner car glas, Rhyds a finnau.

Darllen mwy…

Cyfnod Profiad Gwaith – Nansi

Deuddydd hwyliog iawn cefais yng Nghriccieth yr wythnos diwethaf â’r cwmni yn ymarferion Nansi ac roedd hi’n braf iawn cael bod yn ôl mewn gweithle â llawer o wynebau cyfarwydd ers i mi fod yn rhan o gast cymunedol Chwalfa.

Darllen mwy…

het nansi

Cyfres propiau: Nansi

Yn y gyfres yma, byddwn ni’n cael hanes propiau amrywiol sydd yn rhan o gynhyrchiad Nansi. Caryl McQuilling, Cynorthwy-ydd Rheoli Llwyfan ar Nansi, sydd yn cyflwyno un o’r propiau mae hi’n gyfrifol amdano yn rhan o’r sioe. Darllen mwy…

Gwisgoedd Mrs Reynolds a’r Cena Bach

Erin Maddocks, y Goruchwylydd Gwisgoedd ar Mrs Reynolds a’r Cena Bach, sy’n cyflwyno un o wisgoedd cymeriad yn y sioe.

 

“Dyma rai ychwanegion at wisg Mel, rhan sy’n cael ei chwarae gan yr actores Leah Gaffey. Mae’r darnau yma yn gymorth i gyfleu ychydig o bersonoliaeth Mel drwy ei gwisg. Mae hi’n gymeriad ifanc, lliwgar a hoffus ond sydd wedi cael amser anodd yn y blynyddoedd diwthaf ond yn trio rhoi hynny i gyd tu ôl iddi rwan.

Mae cwblhau gwisg cymeriad yn rhan pwysig iawn, ac roedden ni eisiau dipin bach o liw (pink!) a thipyn o emwaith aur syml sydd yn golygu rhywbeth eitha sentimental i’r cymeriad, fel y locket fach, a’r gadwyn efo ‘M’ arni.”

 

dillad mel